Ürün 2

Ülkemizde ve Dünyada daha fazla ürün adeti alma beklentisi, bu makinalarının hat sonu çalışmalarını da çok gerekli kılmaktadır.

Bu hatlardan çıkan nihai ürünler statik ve kinematik analizleri BETA-PAK bünyesinde dizayn edilmek suretiyle verimi yüksek robotlar ile tahliye edilir. Ayrıca bu robotların sistem entegrasyonu BETA-PAK bünyesindeki uzaman otomasyon kadrosu ile gerçekleşir. Uzaktan erişim kullanıcıların hızlı çözüm bulması için hassasiyetle yürütülür.

Bununla beraber makinaya senkron edilmiş robotların taşıdığı ürünler yüksek verimlikteki koli açma kapa ünitelerine adapte edilip, hat beklentilerini tam otomatik olarak sunar. Firmamız sektörünün önde olma sorumluluğu ile , inovatif çalışmalar ayrı bir departmanda yürütülmektedir.

Bilindiği üzere bir paketleme makinasının sonunda kullanılan robot ve\veya koli hazırlama üniteleri birbiri ile haberleşmeleri test edilmiş ekipmanlar (PLC) sistemleri ve bu senkronizasyonun tanımlandığı yazılımlara ihtiyaç duyar.

Kaliteli Hizmet Sağlayıcı

Ticari Hizmetler

Project Details

Şirket : Beta-Pak

Tarih : 13 Sep 2019

Lokasyon : USA – 1060 Firs

Termin Teslim : 1 Ay

Fiyat : Talep Ediniz!

Related project

Let’s See Popular Projects