KALİTE POLİTİKALARIMIZ

GELECEĞE UZUN VADELİ BAKIŞ
Ipsum

Mükemmelliğe
Ulaşmak İçin

Talep edilen ürün ve hizmetler, çevreye zarar vermeden, insan sağlığını göz önünüde bulundurarak kararlaştırılan optimum zamanda, şartlarda ve maliyetle gerçekleştirebilmektir.

Yönetim sistemimizin temellerini oluşturan yapı taşlarımız; Müşteri odaklı uzun vadeli düşünce biçimi, kaliteden asla ödün vermemek, sektörümüzde yenilikçi olabilmek, üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin kullanımları esnasında sıfır kaza politikasını benimsemek ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmektir. Üretimlerimizin tüm aşamalarında geri dönüşüm ve geri dönüştürülebilirlik miktarlarımızı sürekli arttırarak kaynaklarımızın verimli kullanılmasını desteklemek, enerji israfı ve çevre kirliğinin önüne geçmektir. Ayrıca tüm kanuni düzenlemelere eksiksiz uyarak, mevcut yönetim politikamızı sürekli geliştirerek müşterilerimiz ve çözüm ortaklarımız ile birlikte sektörümüzde geleceğe liderlik etmek temel ilkemizdir.

Betapak Yönetim Kurulu


Kalite Yönetim
Sistemi Politikamız

• Yüksek kalitede otomatik ambalaj paketleme makineleri üretip uluslararası alanda söz sahibi olmak,
• Müşteri istek ve şikayetleri ile ilgili hızlı çözüm sağlamak,
• Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
• Taahhütlerimize tam bağlı olmak,
• Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek en az maliyet ile en iyi hizmet ve kaliteyi sağlamak,
• Performansımızı sürekli arttırmak,
• İşletmemizde uyguladığımız Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek temel kalite politikamızdır.Çevre Yönetim
Sistemi Politikamız

Beta-Pak Makine A.Ş., çevreye verilen zararı en aza indirerek, geleceğe temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için;

• Yasalara, mevzuatlara, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi şartlarına ve diğer şartlara uymayı,
• Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
• Faaliyetleri kaynaklı çevresel kirlenmenin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,
• Ürün yaşam akışının baz finansmanı, yapılan sonuçları oluşan atıkların azaltılmasını, tekrar çalıştırılmasını, geri kazanılabilirliğini/dönüşümünü ve muhafazasını sağlamayı,
• Çevre bilincini firma içinde yaygınlaştırıp, bu bilinci tüm ilgili taraflara aktarmayı,
• Çevre performansının artırılması amacıyla çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi çevre politikası olarak benimsenmiştir.İş Sağlığı&Güvenliği
Yönetim Sistemi
Politikamız

İnsanı en değerli varlığı olarak kabul eden Beta-Pak Makine A.Ş., sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak, muhtemel her türlü kayıpların, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini ve tüm süreç ve faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Bu doğrultuda;

• Yasalara, mevzuatlara, ISO 45001 standart şartlarına ve diğer gereklere karşı sorumlu davranarak, tüm paydaşları ile sağlık ve güvenlik kültürü geliştirmeyi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalara çalışanlar ve çalışan temsilcileri dahil, organizasyonun tüm kademelerinin katılımını sağlamayı, karar alma süreçlerine gelen görüş ve önerileri dahil etmeyi,
• İş kazaları ve meslek hastalıklarını sıfıra indirmek için, operasyonlardan, proses ve mühendislik değişimlerinden kaynaklanan tehlikeleri belirleyip riskleri değerlendirmeyi, yapılan çalışmalarla tehlikeleri ve riskleri ortadan kaldırmayı, ortadan kaldırılamayan riskleri ise kabul edilebilir seviyeye düşürmeyi,
• Eğitimlerle çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışma kurallarına tavizsiz uymasını teşvik etmeyi, çalışanların iş sağlığını ve güvenliğini sağlamayı ve kalıcılarını korumayı,
• Acil durum eğitim, tatbikat ve diğer uygulamalarıyla çalışanların acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlamayı,
• Olağandışı rejimi (pandemi, deprem, iç karışıklık, savaş vb.), başta çalışanlar olmak üzere, tüm ilgili kişilerin görüşlerini gözeterek hareket etmeyi, tüm çalışanların bu doğrultuda bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi İSG politikası olarak benimsemiştir.Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi
Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikasının amacı, Beta-Pak Makine A.Ş. bilgi sistemlerinin ve bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli gereksinimlerini tanımlamaktır.

Beta-Pak Makine A.Ş. özellikle aşağıda belirtilen konuların yerine getirilmesini benimsemiştir:

• Bilgi varlıklarına yönelik risklerin, iklim değişikliğinin etkilerinden doğabilecek riskler de dahil, tespit edilip sistematik bir şekilde risklerin yönetilmesini,
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standardının gerekliliklerini yerine getirmeyi,
• Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamayı,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin yaşatılması ve sürdürülebilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı, kontrolleri kurulumu, sürekli olarak sunulan fırsatları değerlendirmeyi ve gözetim için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeyi,
• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde sürekli eğitimler gerçekleştirmeyi.

Beta-Pak Makine A.Ş., Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerinin işletilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için gereken kontrollerin tesis edilmesini ve gözetimini bu politikaya bağlı alt politikalar, prosedürler ve talimatlar vasıtasıyla sağlar.

Sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız.