SEKTÖRLER

Balık ve Deniz Ürünleri

Ülkemizde giderek artan deniz mahsullerinin kullanımı ile paralel olarak paketleme çeşitliliği de önem kazanmıştır.

Bir çalışmaya göre paketlenmiş deniz mahsullerinin daha uzun süre depolanabildiği gözlemlenmiştir. Doğru mikrobiyolojik yöntemler kullanılarak yapılan bu paketlemeler de  sterilitenin  etkinliği ve devamlılığı saptanmıştır. Yapı, renk ve diğer duyusal özelliklerin değişiklik göstermesi bu paketleme yöntemlerini uygulanabilir kılmıştır. Doğru paketleme yapılan deniz ürünlerinde (Vakum vs.) daha uzun bir raf ömrüne sahip olduğu görülmektedir.

Su ürünlerini modifiye atmosferde ambalajlanmalarının anaerobik patojenlerin potansiyel gelişme sorunlarına yol açabileceği kesinlikle unutulmamalıdır. Bu tip gıdalara uygun konservasyon, dumanlama ve işleme teknikleri, toksin tahribine yönelik pişirme, uygun sanitasyon ve soğutma uygulamaları yapılmalıdır. Yapılan çalışmalar, MAP uygulanmış bu tip ürünlerin mutlaka gereken soğuk koşullarda depolanmaları ve ambalaj atmosferinde bir miktar 02  bulunmasının botulizm v.b sorunları önleme açısından önemli olduğunu göstermiştir.