SEKTÖRLER

Hazır Yemek

Hazır yemek sektöründe özellikle dolum sistemleri hazır yemeğin formuna bağlı olarak (tanecikli, sıcak-soğuk vs. ) profesyonel çözümlere ihtiyaç duyar. Aynı zamanda CIP yapılabilmesi ürünün hijyeni, tüketicinin sağlığı ve raf ömrü ile yakından ilintilidir. 

Bu sektör son yıllarda beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak daha geniş bir spektrumda paketleme çözümlerine ihtiyaç duymaktadır. Özellikle yöresel hazır yemeklerin metropollerde tüketilme beklentisi bu sektördeki çeşitliliği giderek arttırıyor. Hazır yemeklerin birbirinden farklı özelliklerinin olduğunu görmekteyiz.

Örneğin; bazı ürünlerde yapının korunmasının daha güç olduğu ve mikrobiyolojinin daha öne çıktığını gözlemlemekteyiz. BETA-PAK olarak paket maliyetinin azaltılması ve paket albenisinin arttırılması amacıyla inovatif çözümler sunmaya çalışır. Bununla beraber yine ürünün işlemine bağlı olarak vakum ve\veya gaz uygulaması istenen toleranslar aralığında gerçekleştirilir ve bunu 24 yıllık uzun bir tecrübe ile süzer.