SEKTÖRLER

Porsiyon Ürünleri

Bal , reçel sos gibi ürünler giderek artan bir talebe maruz kalmaktadır. Bununla beraber raf ömrü beklentisini uygun normlarda sunmak önemlidir. Ürünlerde mikrobiyal üreme ve bozulma görülür. Bozulmaların temel nedeni mayalardır. Maya etkinliği riski çok yavaş seyreder. Bütün bu risklerin engellenmesinin temel çözümü  strerilizasyondur. Bu sterilizasyon ozon veya azot ile gerçekleştirilebilir.

Soslar, minimum işlem görmüş gıdalardır. Raf ömürleri de sınırlıdır. Bilindiği gibi, bunların bir bölümü düşük asitlidir .Sosların hazırlamasında yararlanılan maddeler çoğunlukla pastörize edilir.